Publishing livshjulet 2500x2500

Cornelius Jakhelln

Livshjulet

Dikt om tilblivelse og tilintetgjørelse

PRODUCT: Book
YEAR: 2020
DESIGN: Trine + Kim
ILLUSTRATION: Trine + Kim

AUTHOR: Cornelius Jakhelln
TITLE: Livshjulet – Dikt om tilblivelse og tilintetgjørelse
EDITOR: Frederik Lønstad
PUBLISHER: Cappelen Damm

Buy: Cappelen Damm

Book case livshjulet 01
Book case livshjulet 02
Book case livshjulet 03