Book case jegermennesket 01

Cornelius Jakhelln

Jeg er mennesket

PRODUCT: BOOK
YEAR: 2018
DESIGN: TRINE + KIM
ILLUSTRATION: TRINE + KIM

AUTHOR: Cornelius Jakhelln
TITLE: Jeg er mennesket
EDITOR: FREDERIK LØNSTAD
PUBLISHER: CAPPELEN DAMM

Buy: Cappelendamm.no

Dikt i naturlig utvalg.

Et utvalg fra Cornelius Jakhellns syv diktbøker samlet i en i pocketutgave. Denne utgaven inneholder utvalg fra: Gebura muse. Quadra natura 0001 (2001), Yggdraliv. Quadra natura 0011(2004), Fagernorn. Quadra natura 0111 (2006), Galderhug. Quadra natura 1111 (2008), Trisyn (2010), Kosmopolis. Dikt frå den norrøne diaspora (2011) og Umgangskrigen (2013)

Kapittelinngangene til de fire første diktbøkene har fått nye illustrasjoner i stil med de tre siste bøkene vi har gjort for Cornelius, slik at samlingen fremstår helhetlig. Illustrasjonene er stiliserte tolkninger av temaer som har vært viktige for Cornelius under arbeidet med de ulike bøkene.

Book case jegermennesket 02
Book case jegermennesket 03
Book case jegermennesket 04
Book case jegermennesket 05
Book case jegermennesket 06
Book case jegermennesket 07