Book case jegermennesket 00

Cornelius Jakhelln

Jeg er mennesket

Dikt i naturlig utvalg.

PRODUCT: Book
YEAR: 2018
DESIGN: Trine + Kim
ILLUSTRATION: Trine + Kim

AUTHOR: Cornelius Jakhelln
TITLE: Jeg er mennesket
EDITOR: Frederik L√łnstad
PUBLISHER: Cappelen Damm

Buy: Cappelendamm.no

Book case jegermennesket 01
Book case jegermennesket 02
Book case jegermennesket 03
Book case jegermennesket 04
Book case jegermennesket 05
Book case jegermennesket 06
Book case jegermennesket 07