Publishing an sfs 2500x2500

Adam Nicolson

Sjøfuglens skrik

Liv og lidenskap blant lundefugler, havsuler og andre sjøfarere

PRODUCT: Book
YEAR: 2019
DESIGN: Trine + Kim
ILLUSTRATION: Trine + Kim

AUTHOR: Adam Nicolson
TITLE: Sjøfuglens skrik
ORIGINAL TITLE: The Seabird’s Cry
TRANSLATION: Kristin Gjerpe, Hege Mehren
PUBLISHER: Gurslie Berg Forlag

Buy: Norli

Book case sjofuglensskrik 04
Book case sjofuglensskrik 02
Book case sjofuglensskrik 03