Publishing kjoett 2500x2500

Kristian Bjørkdahl & Karen V. Lykke

Hva vi spiser når vi spiser kjøtt

PRODUCT: book
YEAR: 2023
DESIGN: Trine + Kim
ILLUSTRATION: Trine + Kim

author: Kristian Bjørkdahl & Karen V. Lykke
TITLE: Hva vi spiser når vi spiser kjøtt
editor: Gine Jonassen
publisher: Res Publica

Buy: Res Publica

Kjoett 01