Publishing phg 2500x2500

Per Helge Genberg

Finna kyrkjedøra i meg / Og prosjekta skal bleikne

PRODUCT: BOOK
YEAR: 2018 / 2020
DESIGN: TRINE + KIM
illustration: TRINE + KIM

AUTHOR: PER HELGE Genberg
TITLE: Finna kyrkjedøra i meg / Og prosjekta skal bleikne
EDITOR: Sonja Helene Dalseth / Tiril Broch Aakre
PUBLISHER: Vigmostad & Bjørke

Buy:
Finna kyrkjedøra i meg
Og prosjekta skal bleikne

Book case perhelgegenberg02
Book case perhelgegenberg03