Publishing case phg fkim 01

Per Helge Genberg

Finna kyrkjedøra i meg

PRODUCT: BOOK
YEAR: 2018
DESIGN: TRINE + KIM
illustration: TRINE + KIM

AUTHOR: PER HELGE Genberg
TITLE: Finna kyrkjedøra i meg
EDITOR: Sonja Helene Dalseth
PUBLISHER: Vigmostad Bjørke

Buy: HAUGENBOK.NO

Per Helge Genberg er sauebonde og homofil. Finna kyrkjedøra i meg, hans andre bok, er en tekstsamling som tar for seg utenforskap. Vi har laget omslaget.

Fra Vigmostad Bjørke:
«Den tretten år gamle guten ser ein vaksen mann gå avkledd på ein varm dag. Det vekker ei spenning som er nok til å skjøne at tiltrekkinga går i «feil lei». Kva skal no skje med odelen, den ætteplikta som er planta så djupt i han, og kva med den nedervde omsorga for dyra? Alt kan slutte med han Finna kyrkjedøra i meg er ei sterk og sår forteljing om å vekse opp på landsbygda i ei tid då det å vera homofil var enda meir skambelagt enn i dag. Det handlar om å vera vennelaus og om sosial skade. Det handlar om å vera seg sjølv der ein bur, og om å finna og få leva med den store kjærleiken. Det er ei forteljing gjennomsyra av bondens kjærleik til gard, jord og dyr, ein kjærleik like sterk alle dagar gjennom året.»

Når siste side er vendt, går du straks tilbake til start og leser boka en gang til.

Fredrik Wandrup, Dagbladet (Terningkast 5)

Publishing case phg fkim 02