Publishing beredskapsboka m 2500x2500

Jo Johnsen

Beredskapsboka

Prepping for eksperter og idioter

PRODUCT: book
YEAR: 2022
DESIGN: Trine + Kim
ILLUSTRATION: Trine + Kim

author: Jo Johnsen
TITLE: Beredskapsboka
editor: Åsfrid Hegdal
publisher: Papermoon Publishing

Buy: Ark

Book case beredskapsboka01
Bomberom cover 4000x4000 2
Book case beredskapsboka02