Publishing baconellerbestevenn 2500x2500

Lise F. Grimnes & Andreas Haga

Bacon eller bestevenn

Historien om mennesket og de andre dyrene

PRODUCT: book
YEAR: 2023
DESIGN: Trine + Kim
ILLUSTRATION: Thomas Madsen

author: Lise F. Grimnes & Andreas Haga
TITLE: Bacon eller bestevenn
editor: Johanne Hille-Walle
publisher: Vigmostad Bjørke

Buy: Akademika

Baconellerbestevenn 01
Baconellerbestevenn02
Baconellerbestevenn03
Baconellerbestevenn04
Baconellerbestevenn05