Publishing aabitesegihalen 2500x2500

Erik Sveberg Dietrichs

Å bite seg i halen

Hvordan menneskeskapte klimaendringer og miljøkatastrofer påvirker oss

PRODUCT: book
YEAR: 2023
DESIGN: Trine + Kim
ILLUSTRATION: Trine + Kim

author: Erik Sveberg Dietrichs
TITLE: Å bite seg i halen
editor: Kjersti Bergersen
publisher: Gyldendal

Buy: Gyldendal

Book case aabitesegihalen01